Görüntü Değiştir: 60 80 100 120
KEŞİF İÇİN BEYİN MODELİNİ SAĞA-SOLA ÇEVİRİNİZ
360° Beynimiz
"İnsan beyni ortalama 1.4 kg ağırlığındadır ve beden ağırlığının %2-3'lük kısmını oluşturur. Fakat vücut, oksijeninin beşte birini ve aldığımız şekerin %15-%20'sini tüketir."
Yükleniyor...
0%
Keşfetmeye Başla
0%

Orta Beyin
Üst Beyin
Sinir Hücreleri