Anatomide Neden Latince Kullanılıyor?

Batı geleneğinde modern insan anatomisi üzerine ilk ciddi sistematik çalışmalar Yunan hekim Herophilus (MÖ 335 – 280) ve Erasistratus (MÖ 304 – 250) tarafından gerçekleştirilmiştir. Kaydedilen ilk insan diseksiyonu ise Mısır’da İskenderiye…

Minicik Bir DNA Parçası Yeter

Bilgisayar modeli kullanılarak yapılan yeni bir araştırma, evrimsel uygunluk için gerekli bilgiyi sadece küçük bir miktar DNA'nın sağladığını gösteriyor. İnsan genomu yaklaşık üç milyar baz çifti uzunluğunda, bunun ise ancak %1 ya da 2’si…