50 Yıl Sonra Aynı Kişi Olacak mısınız?

Lise yıllarınız ve emeklilik yıllarınız kişilik bazında ne kadar değişiyorsunuz? Cevap kendinizi gençlik yıllarınızla mı, yoksa başkalarıyla mı kıyasladığınıza göre değişim gösteriyor.

Kişiliğin 50 yıl süresince nasıl değiştiğini gözlemlemek için yapılan bu yeni çalışma, iki zaman diliminde de aynı bireyler üzerinde toplanan verilerle gerçekleştirilerek bir ilki gerçekleştiriyor. Araştırmaya göre, düşünce yapısının büyük bir kısmı, hisler, davranışlar ve kişilik büyük bir ölçüde değişim gösteriyor ve bu değişim zamanla daha da artıyor. Fakat kendimizi başkalarıyla kıyaslamamız gerekiyor çünkü duygusal olarak olduk.a stabil olan bireyler, yaşlandıklarında da oldukça duygusal stabil olmaya devam ediyorlar.

Houston Üniversitesi’nde yapılan bu yeni çalışmanın başında bulunan Ast. Prof Rodica Damian: “Kişilik özellikle oldukça tutarlı bir şekilde kalıyor. 16 yaşında kendi akranlarına göre daha insaflı olan bireylerin, 66 yaşında da akranlarına göre daha insaflı olması oldukça muhtemel. Fakat ortalama olarak bakarsak, yaş ilerledikçe herkes daha insaflı, duygusal olarak daha stabil ve daha makul bireyler haline geliyor. Yine de tabi ki bu her birey için aynı şekilde gelişmiyor. Bazı insanlar diğerlerinden daha fazla değişim gösterebilirken, bazıları da yaşları ilerledikçe daha uyumsuz ve zararlı olabilecek karakter özellikleri geliştirebiliyor.” diyor.

Kişiliğin zamanla değişip değişmediği veya sonradan şekillendirilebilir olması sosyal bilimcilerin uzun süredir tartıştığı bir konudur. Yakın zamanda yapılan çalışmalar iki durumun da geçerli olabileceğini gösteriyordu fakat oldukça uzun zaman aralıklarını kapsayan ve aynı veri kaynağına dayanan uzun soluklu çalışmaların da oldukça az olduğunu belirtmek gerekiyor. Yapılan bu yeni araştırma da, kişiliğin hem genetik, hem de çevreden etkilendiğini gösteriyor.

Elde edilen sonuçlar, yaşam süresi boyunca kişiliğin sabit bir yanı olduğu gibi, yaşlandıkça kişiliğin değişim gösterebileceğini ve bireylerin zamanla olgunlaştığını gösteriyor. Genel üzerinden cinsiyet değerlendirilmesi yapıldığında ise kadınlar ve erkekler yaşam süreleri boyunca aynı oranlarda değişim gösteriyorlar.

Kaynak

Yorum Yap