Darwin’in Ötesinde: Bilim Adamları Evrimi Yeniden Tanımlayabilirler

Son keşifler bazı araştırmacıların, modern evrim sentezinin yeniden düşünülmesi ve potansiyel olarak Genişletilmiş Evrimsel Sentez ile değiştirilmesi gerektiği savunmalarına yol açtı. Bununla birlikte, bu fikirler MES teorisine abone olan bilim adamları tarafından kuşkuyla karşılandı.

Bilim adamları, yıllardır Darwin’in evrim teorisinin getirdiği fikirlere abone olmuşlardır. Darwin, Türlerin Kökeni kitabında, belirli bir çevreye daha iyi adapte olan özelliklerin bir nesilden diğerine geçtiği ve bu özelliklerin kademeli olarak çoğaldığı doğal seleksiyon mekanizmasının ana hatlarını çiziyor.

Genetik alanında yapılan ilerlemeler, Yeni Darwinci Evrim Teorisi ya da Modern Evrimsel Sentez (MES) gibi yeni bir kuramın doğuşuna sebep oldu. Bu teoride genler, evrimin ana mekanizması olarak sahne alıyorlar.

Şimdi bile, bilim adamları Darwin’in ortaya koyduğu temeli inşa etmeye çalışıyorlar. Yeni buluşlar, Evrimsel Biyolojide Yeni Eğilimler adlı bir toplantıda sunuldu. Bilim adamları, yeni teoriye “Genişletilmiş Evrimsel Sentez (EES)” adını verdiler.

Bilim adamları bunun için farklı örnekler gösterdiler. Bunlardan biri Wesleyan Üniversitesi’nden evrimci bir ekolojist olan Sonia Sultan tarafından sunuldu. Sultan, “Smartweed” adı verilen iki genetik olarak aynı bitki grubunu inceledi ve onları iki ayrı ortama yerleştirdi. Bir grup güneş ışığının yoğun olduğu bir yere, diğeri daha az ışık alan bir yerdeydi. İki grup, yetiştikleri çevreye uyan özelliklere sahip, çok farklı bitkilere dönüştüler.

Evrim Konusunda Yeni Bir Düşünce Yapısı

Toplantıda sunulan fikirler, araştırmacılardan David Shuker gibi MES teorisinin savunucuları tarafından şüpheyle karşılandı. Yine de New York’taki Stony Brook Üniversitesi’nden bir biyolog ve MES teorisini savunan Douglas Futuyma, evrim hakkında yeni anlayışlara götürebileceğinden, EES teorisini savunanlardan.

Andrews Üniversitesi’nden evrimci bir biyolog olan Kevin Laland, kanıt bulma niyetinde olduklarını söylüyor. Bu çalışmaların verileri bize yeni bir bakış açısı sağlayabilir. İnsanlığın kökleri ve gezegenimizdeki diğer organizmalarla olan ilişkimiz hakkında yeni fikirlere sahip olabiliriz.

Kaynak

Yorum Yap