Demans Önleyici Beyin Egzersizi

Uzmanlar, demans riskini azaltabilecek bir zihinsel egzersiz biçimini tespit ettiler. Indiana Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde psikiyatri profesörü olan Frederick W. Unverzagt’a göre, bu yöntemin 10 yıla kadar faydası görülüyor.

Yapılan araştırmalarda uzmanlar, egzersize katılan ve daha sonra bunama konusunda ilerleme yaşayan katılımcıların oranının, bilişsel eğitim almamış olanlardan daha düşük olduğunu belirttiler.

Eğitim miktarı küçük olmasına ve zamanla büyümesine rağmen ölçülebilir faydalar vardı. İlk altı hafta boyunca 10 saatlik bir oturum ve bundan sonraki haftalarda sekiz adet oturum yapıldı.

Dr. Unverzagt Q & A blog yazısında, “Bunun nispeten küçük dozda bir eğitim, düşük yoğunluklu bir müdahale olduğunu düşünüyoruz. Buna rağmen kalıcılık ve etkinin dayanıklılığı etkileyiciydi” dedi.

2.802 yetişkin üzerinde denenen eğitimin sonuçları, Alzheimer Birliği’nin bir dergisinde yayımlandı.

Güney Florida Üniversitesi ve Moderna Therapeutics adı altında birleşen araştırmacılar, 65 yaş ve üstü birden fazla bölgeden gelen ve rastgele dört tedaviden birine tayin edilen sağlıklı yetişkinleri inceledi.

Bu dört kategori;

-Yaşam etkinlikleri hafızasını iyileştirmek için talimatlar alan ve strateji uygulamaları yapan katılımcılar,

-Sorun çözmeye yardımcı stratejiler ve ilgili konular hakkında öğretim ve uygulama alan katılımcılar,

-Bilgisayara dayalı işleme hızı egzersizleri gerçekleştiren katılımcılar, hızlı bir şekilde işleyebilecekleri bilginin miktarını ve karmaşıklığını artırmak için tasarlanmış alıştırmalar,

-Üyeleri herhangi bir bilişsel eğitim programına katılmayan bir kontrol grubu,
şeklinde ayrıldı.

Başlangıç eğitimi, beş-altı hafta arasında, bir saat süren 10 oturumdan oluşuyordu. İlk eğitim oturumlarının en az yüzde 80’ini tamamlayan katılımcıların bir alt grubu, ilk eğitimden 11 ay ve 35 ay sonra 60 ila 75 dakikalık dört oturumdan oluşan bir destekleyici eğitim almaya hak kazandı. Katılımcılar eğitimden hemen sonra ve eğitimden sonra bir, iki, üç, beş ve 10 yıl sonra tekrar değerlendirildi.

Ölüm ve diğer faktörlerden dolayı katılımcı sayısı azaldıktan sonra 1.220 katılımcı, 10 yıllık takip değerlendirmesini tamamladı. Bu süre içinde, 260 katılımcı demans hastalığıyla mücadele etmeye başladı. Demans gelişme riski, kontrol grubundaki çalışanlara göre %29 daha düşüktü ve istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardı. Üstelik eğitimin faydaları, güçlendirici eğitim görenler için daha belirgindi. Bellek ve akıl yürütme eğitimi de demans riskini azaltmak için fayda sağladığı halde sonuçlar istatistiksel olarak çok da anlamlı değildi.

Unverzagt, uyarlanabilir eğitim yazılımını dokunmatik ekranlarla kullandığını belirtti. Katılımcılardan perdenin ortasındaki nesneleri belirlemeleri istenirken, çevrede kısaca görünen nesnelerin yerlerini de belirlemeleri istendi. Yazılım, katılımcıların ne kadar iyi performans gösterdiğine bağlı olarak egzersizlerin hızını ve zorluğunu ayarladı.

Bugüne kadar bellek ve muhakeme programları, sınıf ortamında oluşturulan daha geleneksel öğretim ve uygulama tekniklerini kullandı.

Daha önceki çalışmalar aktif bilişsel eğitimin, katılımcıların bilişsel yeteneklerini geliştirdiğini ve ilk eğitimden 5-10 yıl sonra günlük yaşam aktivitelerine katılma kolaylığını ortaya koymuştur. Daha önce demans üzerine aktif bilişsel eğitimin rolünün incelenmesi, beş yıllık süreçte mümkün değildi.

Kaynak

Yorum Yap