En İlginç Fobiler

Bir şeye karşı duyulan korkunun bireyin gündelik yaşamını olumsuz yönde etkilemesine fobi denir. Fobi kelimesi, Yunanca “phobos” kelimesinden gelir. “Phobos”, Yunan mitolojisinde korku tanrısıdır. İngiltereli fotoğrafçı Isabel Mendoza, Falmouth Üniversitesi’nde fotoğrafçılık eğitimi aldıktan sonra fobileri anlatan fotoğraflar çekerek bir kitap hazırladı. Biz de bu fotoğraflardan bazılarını sizin için derledik.