Facebook Kıskançlığı Twitter Öfkeyi Ortaya Çıkarabilir

Facebook’un kıskançlığa sebep olarak duygu durumumuzu olumsuz etkilediği düşünülürken, yapılan araştırmalar gösteriyor ki Twitter kullanıcılarının %46’sı gerginlikleriyle başa çıkmanın bir yolu olarak tweet atıyor.

Facebook’ta uzun süre zaman geçirmenin mental sağlığı etkilediği pek çok araştırmayla ortaya konuldu. Bu etkinin olumlu veya olumsuz olduğu konusunda net bir sonuca ulaşılamamıştı ki son araştırmalar arkadaş listesindeki etkileşimin önemi üzerinde duruyor. Facebook’un olumsuz etkisinin kıskançlık olabileceği düşünülüyor. Facebook’la ilgili yapılan bazı çalışmalar şu şekilde:

  • 2015 Şubat ayında Computers in Human Behaviors‘ta yayımlanan ve 736 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülen bir çalışmada, Facebook kıskançlığı uyandırdığında, depresyon semptomlarını artırdığı sonucuna ulaşıldı.
  • Fakat 2015 Mart ayında aynı dergide yayımlanan bir başka çalışma ise Facebook’un sosyal bağlılık ihtiyacı olan, destek arayan ve nihayetinde de bulduğunu hisseden kullanıcılarının depresyon belirtilerini düşürebildiği sonucuna ulaşıldı.
  • 2015 Nisan’ında yapılan, Michigan ve Leuven Üniversitesi’nden araştırmacıların yürüttüğü bir çalışmada, 173 öğrencinin tutumları izlendi ve pasif kullanımın (yalnızca içerik akışına bakma) kıskançlık duygularını artırarak duygu durum halini düşürmeye sebep olduğu görüldü. Aktif kullanım ise ( paylaşım yapma, yorum yapma vb) böyle bir etkiye sahip değil.

Yakın çevreniz olumlu duygulara sebep oluyor

Facebook’un etkisinin başka bir önemli unsuru ise etkileşim içerisinde olduğunuz insanlara ne kadar yakın olduğunuz. 2015 Kasım ayında Computers in Human Behavior‘da yayımlanan ilişkili iki deneyle sitedeki paylaşımlara dair kullanıcıların duygusal tepkilerindeki ilişki gücünün rolü araştırıldı. 207 yetişkin Amerikalı ve 194 Alman üniversite öğrencisi üzerinde yürütülen çalışmaya göre insanlar yakından tanıdıklarının paylaşımlarını okurken negatif duygulardan çok pozitif duyguları daha çok hissediyorlar.

Bilim insanları, Facebook’un sizi nasıl hissettirdiğini kontrol etmenin yolunun ondan ne aldığınızda ilişkili olduğunu söylüyor. Eğer kendinizi başkalarıyla kıyaslama ya da başkalarını kolayca kıskanma eğilimindeyseniz, sosyal medyada harcadığınız zamanı kısıtlamayı düşünmeli ya da pasif bir kullanıcı olmak yerine bilinçli bir aktif kullanıcı olmalısınız.

Twitter’da öfke boşaltmak

University of Wisconsin’den psikolog Ryan Martin tarafından toplanan verilere göre, Twitter kullanıcılarının %46’sı gerginlikleriyle başa çıkmanın bir yolu olarak tweet atarken, %37’si ise takipçisinin kendi online yorumunu görmesini umut ediyor.

2013 yılında 24 katılımcıyla yürütülen çalışmada Cyberpsychology, Behavior and Social Networking’de yayımlanan çalışmada, bu durumunun kısa vadede rahatlatıcı hissettirebileceği bulgusuna ulaşıldı.

Öfke deneyimini, bunu nasıl sergilediğini ve bununla ilgili yaşanan sonuçları gösteren bir ölçeğin doldurulduğu araştırmada, araştırmacılar çevrimiçi öfke gösteren insanların insanların çevrimdışı hayatta da (ayda ortalama bir fiziksel kavga ve iki ağız kavgası deneyimledikleri) daha fazla öfke deneyimi sahibi oldukları bulgusuna ulaştı.

Kaynak

Yorum Yap