Güçlü İnsanların Beyinleri Daha Sağlıklı

475,367 katılımcının verileri kullanılarak yapılan çalışma, beyin fonksiyonlarının kullanılması gereken çeşitli testlerde fiziksel olarak daha güçlü olan insanların ortalama olarak daha iyi sonuçlar elde ettiğini ortaya çıkarttı. Fiziksel gücün ölçülmesi için de ‘el kavrama’ yöntemi kullanıldı. Tepki süresi, mantıksal problem çözümü ve çeşitli hafıza testleri kullanılan test metotlarının arasında yer aldı.

Bu konu hakkında yapılan önceki araştırmalar, fiziksel gücün beyin sağlığına olan etkisini yaşlı insanlarda gözlemlemişti. Bu çalışma ise, bu ilişkinin hem 55 yaşın üstünde, hem de 55 yaşın altında bireyler için geçerli olduğunu ortaya koydu.

Manchester Üniversitesi’nde Fahri Araştırma Görevlisi ve Western Sydney Üniversitesi NICM Health Research Institute’da Araştırma Görevlisi olan Dr. Joseph Firth, UK Biobank verilerini kullanarak karşılaştırmaları gerçekleştirdi ve yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı ve eğitim gibi birçok değişik faktörü hesaba kattığımızda, yapılan testler fiziksel olarak daha güçlü olan insanların ‘daha iyi işleyen’ beyinlere sahip olma eğilimine sahip olduğunu gösterdiğini belirtti.

Schizophrenia Bulletin’de yayınlanan çalışma, şizofren gibi psikotik bozukluklara sahip binden fazla insanda, el kavrama kabiliyetinin görsel hafıza ve tepki süresiyle oldukça alakalı olduğunu gösterdi.

Dr. Joe Firth: “Kas gücü ve beyin sağlığı arasında net bir bağlantı olduğunu görüyoruz. Fakat şu an asıl ihtiyacımız olan şey, ağırlık antrenmanı gibi kaslarımızı güçlendirecek eylemler yaparak beyinlerimizi daha sağlıklı hale getirip getiremeyeceğimiz.” diyor.

Ekip tarafından önceden yapılan bir çalışmada, aerobik egzersizlerin beyin sağlığını geliştirebileceği sonucu ortaya çıkmıştı. Fakat, ağırlık antrenmanının beyin sağlığı üzerindeki etkisi henüz tam anlamıyla araştırılmış değil.

Dr. Joe Firth, ağırlık antrenmanı gibi yeni yaklaşımların, özellikle akıl sağlığı sorunlarına sahip insanlar üzerinde oldukça olumlu bir etkiye sahip olabileceğini söylüyor.

 

Kaynak Kaynak

Yorum Yap