Hayallerimizin Anahtarı

Hayallerimizi gerçeğe dönüştürmek için iki önemli özelliğe sahip olmalıyız. Bunlardan birincisi doğru ve yeterli bilgiye sahip olmak, ikincisi ise olumlu zihniyet. Çoğu insan olumlu zihniyet konusunu önemsemez ve sonuç olarak da istedikleri zaman istedikleri amaca ulaşmakta başarısız olur.

Bir şeyi başarmada doğru zihinsel yaklaşım çok önemlidir. Günümüzde bilgiye ulaşmakta çoğu kişi bir sıkıntı yaşamıyor. Doğru bilgiye ulaşmak da o kadar zor değil. İmkânları dahilinde, hemen herkes gerekli becerileri edinip amaçlarına ulaşmak için gerekli stratejileri geliştirebilir. Fakat “Kilit nokta nedir?” sorusunun cevabı yapıcı zihniyettir. İşte çoğu kişinin problem yaşadığı nokta bu.

Vincent Grant, kitabında başarılı bir zihinsel yaklaşım oluşturmanın anahtarını yüksek motivasyon, kararlılık ve irade olarak veriyor. Evet, belki hayallerimize ulaşmakta öngöremediğimiz engellerle karşılaşabiliriz. Fakat motivasyon, kararlılık ve irade üzerinde çalışırsak bunların üstesinden gelmemek için hiçbir neden yok.

Kaynak: 10 Easy Steps to Turning Dreams into Reality – Vincent Grant

1 Yorum
  1. Burak Mehmet Gürbüz

    Bizimkinden daha müreffeh ülkelerde yaratıcı ve teknik bilginin etkin kullanıldığı projeler ve ürünlerin çıkmasının sebebi de budur aslında. Fakat bu “olumlu düşünce ve irade” etkenini sağlamak için ise “müreffeh” kelimesi biraz kilit rolde oluyor.

    Geçim sıkıntısı, gelecek kaygısı gibi pozitif düşünceye ket vuran olgular bir ülkede ne kadar çoksa, o ülkenin insanları da o denli daha renksiz, ayakları yere basan ve daha garanti iş ve mesleklere yönelirler.

    İnsanların hayal kurabilmesinin ilk şartı odaklanmaktır. Birisinin henüz gerçekleşmemiş bir vizyona odaklanması ise ancak ve ancak onun odağını celbedecek başka dikkat dağıtıcı unsurlar olmaması gerekir.

Yorum Yap