İklim Değişikliğine Karşı Yapay Zeka Hamlesi

Microsoft, önümüzdeki beş yıl içinde 50 milyon dolarlık yatırımla “AI for Earth” programını başlatıyor. Bu girişim bilim insanlarını, işletmeleri ve hatta çiftçileri, çevreyi daha iyi korumak için yeni yapay zeka uygulamaları ile buluşturacak.

Teknoloji devi Microsoft, yapay zekayı, gezegenimizi koruma amaçlı görevlendiriyor. Microsoft’un başkanı Brad Smith, dünyanın doğal sistemlerini gözlemlemek, modellemek ve yönetmek için önümüzdeki beş yıl boyunca “AI for Earth” programına 50 milyon dolar yatırım yapılacağını duyurdu.

Bu yatırım, Microsoft’un yapay zeka kavramının etrafında birleşen, çevre ile ilgili politikaların genişletilmesine yönelik büyük bir adım olarak nitelendiriliyor. Bu sayede hem bilim adamları, hem de işletme sahipleri iklim verilerini analiz etmek ve bu yönde strateji üretmek için teknolojiden faydalanacaklar. Smith, ilk adımda enerji tasarrufu ve özellikle tarım alanındaki gereksiz su kullanımını azaltmak için bu verilen gözlemleneceğini belirtti.

Smith; “Yapay zeka, hem yerdeki hem de gökyüzündeki sensörlerden gelen ham verileri, hem insanın hem de bilgisayarların çözebileceği şekilde sınıflandırabilir. Bu proje, çevresel sistemleri gözlemleme ve bunların küresel ölçekte nasıl değiştiğini fark etmemize yardımcı olacak. Doğal kaynaklarımızı daha iyi yönetebilmemiz adına pozitif adımlar atılmasını hedefliyoruz” dedi.


Geliştirilmiş Araçlar

AI for Earth, üç aşamalı olarak ilerleyecek. İlk adımda Microsoft, yeni yapay zeka uygulamalarını tasarlamak ve test etmek için araştırmacılara ödül verecek. Şirket daha sonra, tasarlanan bu uygulamalardan öne çıkanları ve en çok fayda getirecekleri belirleyecek. Son olarak, iklim bilimcilerine fayda sağlayacak uygulamaları projeye dahil ederek süreci genişletecek. Bu yeni hizmetler ve araçlar, yalnızca iklim bilimcilerine değil, aynı zamanda çiftçilere de fayda sağlayacak ve çiftçiler de bu verileri eş zamanlı olarak gözlemleyebilecekler.

Dünya üzerindeki her ülke, çevreyi korumak için insanların değişmesi ve bilinçlenmesi gerektiğini kabul ediyor. Microsoft gibi şirketler de bu amaçla, insanların daha fazla bilinçlenmesi için çalışıyor ve projelerini buna göre tasarlıyorlar.

Brad Smith; “Küresel iklim sorunlarına karşı acil eylem için ortak bir ihtiyaçla karşı karşıyayız. Teknolojiyi ilerletmekle kalmamalı, aynı zamanda geçmişin kötü izlerini silmek ve daha iyi bir gelecek yaratmak için bu çağın teknolojisini kullanmalıyız.”

Kaynak

Yorum Yap