İnsan Beyninde Vücudun Atık Sisteminin İlk Kanıtı Keşfedildi

Sağlıklı gönüllülerin beyinlerini tarayan araştırmacılar, beynimizin vücudun kanalizasyon sistemi olan lenf damarlarından atılabileceği konusunda uzun zamandır aranan ilk kanıtı gördü. Sonuçlar ayrıca, damarların beyin ve bağışıklık sistemi arasında bir boru hattı görevi görebileceğini önermekte.

Ulusal Sağlık Enstitülerindeki araştırmacılar, sağlıklı gönüllülerin beyinlerini tarayarak beynimizin vücudun kanalizasyon sistemi olan lenf damarlarından atılabileceğini gösteren ilk ve uzun zamandır aradığı kanıtları gördüler. Sonuçlar ayrıca, damarların beyin ve bağışıklık sistemi arasında bir boru hattı görevi görebileceğini önermekte.

NIH Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü’nün (NINDS) kıdemli araştırmacısı Daniel S. Reich; “İnsanların beyinlerinin bu damarlara sıvı boşalttığını gördük. Sonuçlarımızın çeşitli nörolojik bozukluklara yeni anlayışlar getirmesini umuyoruz.”

Ulusal Kanser Enstitüsü’nden araştırmacılarla birlikte çalışan Reich, beyin zarlarının dış kaplaması olan bölümde lenf damarları keşfetti.

Sağlıklı gönüllülerin beyin taramaları, beynimizin, vücudun kanalizasyon sistemi olarak lenf damarlarını kullanabileceğini gösterdi.

Lenf damarları vücudun dolaşım sisteminin bir parçasıdır. Vücudun çoğunda kan damarlarının yanında yer alırlar. Bağışıklık hücreleri ve atık içeren renksiz bir sıvı olan lenf, lenf düğümlerine taşınır. Kan damarları bir organa beyaz kan hücreleri gönderip lenfatik sistem hücreleri çıkarır ve vücuda geri döndürür. Süreç, bağışıklık sisteminin, bir organın bakteri veya virüslerden etkilenip etkilenmediğini veya yaralandığını tespit etmesine yardımcı olur.

1816’da bir İtalyan anatomist, beyin yüzeyindeki lenf damarlarını buldu ancak bu keşif iki yüz yıl boyunca unutuldu. Yakın zamana kadar, modern çağdaki araştırmacılar beyinde lenfatik bir kanıt bulamamışlar, şaşkına dönmüşler ve beynin olağanüstü bir organ olduğu sonucuna varmışlardır. Sonrasında ise 2015’te iki farede yapılan çalışmalar, duranın beynin lenfatik sisteminin kanıtı olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştı. Tesadüfen, o yıl, Dr. Reich, Virginia Üniversitesi’nden bir profesör olan ve bir fare araştırmasının yazarı olan Jonathan Kipnis tarafından hazırlanan bir sunumu gördü.

Dr. Reich; “Tamamen şaşırdım. Tıp okulunda beynin lenfatik sistemi olmadığını öğrendik. Dr. Kipnis’in konuşmasının ardından, belki bulabiliriz diye düşündüm.”

Damarları aramak için Dr. Reich’in ekibi, multipl skleroz veya kanser gibi hastalıklarla hasar gören beyin kan damarlarını görselleştirmek için kullanılan, manyetik bir boya olan gadobutrol ile enjekte edilen beş sağlıklı gönüllü beynini taramak için MR’ı kullandı. Boya molekülleri, duradaki kan damarlarından sızacak kadar küçük ancak kan-beyin bariyerini geçmek ve beynin diğer bölümlerine girmek için çok büyüktü.

Araştırmalara Göre Beyin Sıvısı Lenfatik Sistem Aracılığıyla Boşaltılabilir

Araştırmacılar MRG’yi kan damarlarını görmek için ayarladıklarında, dura parlak bir şekilde aydınlandı fakat lenfatik sistemin herhangi bir işaretini göremediler. Tarayıcıyı farklı ayarladıklarında ise kan damarları kayboldu ve araştırmacılar, duranın aynı zamanda lenf damarlarından daha küçük fakat neredeyse eşit parlak noktalar ve çizgilere sahip olduklarını gördüler. Sonuçlar, boyanın kan damarlarından sızdırıldığını, duradan aktığını ve komşu lenfatik damarlara girdiğini ileri sürdü.

Araştırmacılar bu kez, iki deneğe, daha önce kan damarlarından daha az sızıntı yapan ve daha büyük moleküllerden oluşan ikinci bir boyayı enjekte ettiler. Tarayıcıların ilk turunun aksine, araştırmacılar durada kan damarları gördü ancak asıl hedefledikleri yine bu değildi.

Bu süreçte araştırmacılar, otopsili insan beyni dokusunda kan ve lenf damarları için de kanıt bulmuşlardı. Dahası, primatlardan alınan beyinlerin otopsi çalışmaları, insanlarda görülen sonuçların doğruluğunu teyit ederek, lenfatik sistemin memeli beyinlerinin ortak bir özelliği olduğunu düşündürüyordu artık.

Walter J. Koroshetz konuya ilişkin olarak; “Bu sonuçlar, temelde beyin ve bağışıklık sisteminin birbiriyle nasıl bağlantılı olduğu konusundaki düşüncelerimizi değiştirebilir” dedi.

Reich’in ekibi, multipl skleroz veya diğer nöroinflamatuar bozuklukları olan hastalarda lenfatik sistemin farklı şekilde çalıştığını araştırmayı planlıyor.

Dr. Reich; “Yıllardır sıvının beynin içine nasıl girdiğini biliyorduk, nihayetinde vücudumuzdaki diğer organlar gibi beynin sıvısı da lenfatik sistem aracılığıyla boşaltılabilir” dedi.

Kaynak

Yorum Yap