İnsan Zekâsının Tek Kaynağı Beyin Ön Lobları Değil

Durham Üniversitesi Antropoloji bölümü profesörü Robert Barton’ın Proceedings of the National Academy of Science(PNAS)’da yayımlanan yeni araştırması, inanılanın aksine insan beyni evriminin beyin ön lobu büyüklüğüyle açıklanamayacağını savunuyor.

İnsan ve diğer türler arası karşılaştırmalı bir araştırma yapıldığında, eski düşünüşün aksine, ön lob ve beynin diğer bölümlerinin genişlemesinde bir orantısızlık olmadığı saptandı. Bu da insanın üstün bilişsel aktivitesinin tek başına ön lob boyutuyla ilişkilendirilmemesi gerektiğini ortaya koyuyor. Barton, “Evrimde serebellum (beyincik) gibi daha ilkel olduğu düşünülen bölgelerin büyüklük artışı da ön lob kadar önemli” diyor ve ekliyor: “Çünkü ön lob boyut artışının -diğer türlerinkine- oranı ile diğer lobların oransal artışı ve beynin genel büyüklüğü tam bir oran içinde.

 Bu yeni bilgiyi temel alarak araştırma şunun üzerinde duruyor:

İnsan bilincinin eşsizliğinin nöronal temeline bakılırken sadece ön loblara odaklanarak bunun üzerinde eskisi kadar durulmamalı, dağılım gösteren nöron ağına daha fazla odaklanılmalıdır.

Dahası, bilim insanları bu buluşun ilkel olduğu düşünülen alanlara evrimsel bakış açısıyla tekrar bakılmasını sağlayacağına ve bu alanların insan bilinci ya da otizm ve disleksi gibi hastalıklarda önemli rolünün olabileceğine inanıyor.

Barton ve meslektaşları, yüksek düzey aktivitelerin beyinde daha geniş bir iletişim ağının olabileceği ve farklı bölgelerle ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceğini de tartışıyor.

Sonuçta Barton’a göre beyin ön lobları, insan dışı türlerin ön loblarının insan boyutuna uyarlanmasıyla elde edilecek büyüklükle tam uyumlu.

Kaynak

Yorum Yap