Kabus ve İntihar Arasındaki İlişki

İngiltere’de yapılan bir araştırma, kabuslar ile intihar düşünceleri/teşebbüsleri arasında bir bağlantı olabileceğini ortaya koydu.

Kabuslar ve intihar arasında bir bağlantı olabileceğini ilk kez gösteren bu araştırma, Journal of Clinical Sleep Medicine dergisinde yayımlandı. Araştırmaya göre, bu bağıntı yenilgi, umutsuzluk ve kapana kısılma hisleri gibi birtakım negatif bilişsel düşünceleri tetikleyerek intihar düşüncelerine sebep olabiliyor.  Yapılan analizler, kabusların post-travmatik stres bozukluğu (PTSD) olan insanlarda strese sebep olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda, kabuslar gören katılımcıların %62’si ve kabus görmeyen katılımcıların %20’si intihar düşünceleri veya teşebbüsleri geliştirebiliyor. Araştırmada intihar davranışları ve kabuslar arasındaki bağıntı yollarının, depresyon ve komorbid insomnia (eş zamanlı uyku bozukluğu) rahatsızlıklarından bağımsız olarak işlediği sonucuna da ulaşıldı.

Travmatik olaylar yaşamış 91 katılımcıyla yürütülen araştırmada bu katılımcıların 51 tanesinde devam etmekte olan PTSD tespit edilirken, 24’ünün geçmişinde PTSD teşhisinin bulunduğu kaydedildi. Kabuslar ise PTSD ölçeği dahilinde, ilintili birtakım ögelerin frekansı ve şiddetinin toplamları ile ölçüldü. Ayrıca, katılımcılardan intihar davranışları, umutsuzluk, yenilgi ve kısıtlanmışlık duygu durumlarına dair ölçümleri yapmayı sağlayacak bir anketi de tamamlamaları istendi. Uykusuzluk, PTSD ve intihar arasındaki ilişki, uykusuzluğun direkt bir etken olmaktan çok eş değişken olduğunu gösteriyor.

Manchester Üniversitesi’nden araştırmacı Donna L. Littlewood yaptıkları çalışmaya dair şunları belirtti: “PTSD, intihar düşünceleri ve davranışlarını artırmaktadır. Bizim çalışmamızda PTSD’nin işaretçi semptomlarından biri olan kabusların, intihar riskine karşı bu rahatsızlığa sahip olan insanlar için bir tedavi yöntemi olarak da kullanılabilmesinin mümkün olduğunu gösteriyor. Bu çalışma ile PTSD’den mustarip olan insanlarda spesifik olarak kabusların, kabus görülme zamanlarının hedeflenmesinin önemi ortaya koyulmuş oldu. Buna ek olarak, negatif bilişsel değerlendirmelerin tespit edilmesi, ortaya çıkarılması ve hedeflenmesi de intihar düşüncelerinin ve davranışlarının azaltılmasına yardımcı olacaktır.”

Kaynak

Yorum Yap