Kadınların Sesi Erkeklere Şarkı Gibi Geliyor

Her ne kadar bir kadının sesi erkeğin kulağına müzik olarak gelmiyorsa da, araştırmalar beynin bu sesi melodi olarak algılayabileceğini gösteriyor.

Psikiyatrist Michael Hunter ve University of Sheffield’daki ekip arkadaşlarının yaptıkları çalışmada 12 erkeğin beyni onlara çeşitli ses kayıtları dinletilirken görüntülendi. Çalışma sonucu bu kişilerin beyninin kadın sesini erkek sesinden farklı olarak değerlendirdiği görüldü. Kadınların sesi beyinde müzik gibi kompleks seslerin değerlendirilmesinde kullanılan bölgeyi uyarırken, erkek sesinin beyinde “zihnin gözü” olarak isimlendirilen görsellikle ilişkili bölgeyi aktive ettiği görüldü.
Hunter’a göre bu durumun bir sebebi olarak kadınların daha kısa ses telleri ve daha küçük gırtlağı olmasından dolayı erkeklere göre tiz bir sese sahip olması gösterilebilir. Sesin perdesi ve yüksekliği gibi özellikler konuşma boyunca değişir. Kadınların konuşmasının hem daha ölçülü hem de Hunter’ın deyimiyle daha çok “doğal melodi” özelliği göstermesi de bu durumun bir nedeni olabilir.

Kadınların sesi, bir cümle için erkeklerin sesinden daha fazla bilgi iletişimini sağlayabilir.

Bu çalışmayla ilgili gazete ve dergilerdeki yorumlar kadınların sesinin erkekler için anlaşılmasının daha zor olduğu şeklindeyse de Hunter bunun aksini düşünüyor. Çünkü beynin kadınların sesindeki değişimleri şifre çözer gibi analiz ettiği görülüyor. Kadınların sesi, bir cümle için erkeklerin sesinden daha fazla bilgi iletişimini sağlayabilir. Hunter bu duruma bir örnek olarak tren istasyonlarında genellikle kadın anonsçuların tercih edilmesini gösteriyor.

shutterstock_525816808

Erkek sesinin beyindeki görsel alanı aktive etmesi hakkında ise erkeklerin konuşmacıyı zihninde şekillendirdiği varsayımında bulunuluyor.

Bu bulgular halüsinasyonların neden genellikle erkek sesi duyma şeklinde olduğunu da açıklıyor. Eğer beyin hiç yoktan ses üretecekse bunun en temel versiyon olan erkek sesi olması daha olasıdır.
Hunter ve ekibinin bir sonraki hedefi bu araştırmayı kadın beyni üzerinde de yaparak kadınların da erkek veya kadın seslerini müzik olarak algılayıp algılamadığını tespit etmek.

 

Kaynak

Yorum Yap