Kendini Beğenmeme Hastalığı: Dismorfofobi

Artan sosyal medya kullanımı ve medyanın oluşturduğu “ideal” insan tipi birçok farklı psikolojik olumsuzluklara sebep olabiliyor.

Küreselleşmenin getirdiği stres nedeniyle birçok insan psikolojik olarak olumsuz etkileniyor. Toplum ve aile içindeki sorumluluk ve artan iş yükü gibi çeşitli sorunlar, insanların psikolojisinde hasarlara yol açıyor. Gün geçtikçe bazı psikolojik rahatsızlıkların birey ve toplum üzerindeki etkisini daha fazla hissetmeye başladık. Öte yandan, artan sosyal medya kullanımı ve medyanın oluşturduğu “ideal” insan tipi birçok farklı psikolojik olumsuzluklara sebep olabiliyor. Dismorfofobi bunlardan yalnızca biri.

Dismorfofobi, ilk kez İtalyan psikiyatr Enrico Morselli tarafından 1886 yılında tanımlandı. Bugün bu rahatsızlık “kendini beğenmeme” ya da “ayna hastalığı” olarak da adlandırılıyor. Dismorfofobi genel olarak vücudumuzun farkına vardığımız ergenlik döneminde başlayıp, ilerleyen yaşlarda artarak devam ediyor. Özellikle, bekâr ve boşanmış kişilerde görülüyor. Kendini beğenmeme ve aynaya küs olma hastalığın başlıca belirtileri. Ayrıca, aynaya çokça bakmak da dismorfofobinin belirtilerinden biri olabiliyor.

Psikolojik destek alınmalı

Genelde içe kapanık, sosyal olmayan, “çok güzel” olmadığını düşünen veya kilolu kişilerde ortaya çıkıyor. Bedenlerine yönelik yapılan eleştirilere karşı fazla duyarlı ve kendilerini durmadan zihinlerindeki “ideal” insanla kıyaslama yarışında oluyorlar. Yakın çevrelerinden alabilecekleri vücutları hakkındaki herhangi bir eleştiriyi çok fazla büyüterek bunu takıntı haline getirebilirler. Durmadan vücutları ile ilgili soru sorma eğilimine sahipler. Alınan cevaplar kişi için olumlu bile olsa söylenenlere inanmamayı tercih ederler.

Dismorfofobik bireylerin estetik ameliyatlara olan eğilimi sıklıkla göze çarpıyor. Estetik cerrahlarına gelen ve vücudunun herhangi bir yerini beğenmeyen dismorfofobik bireyler genellikle müdahale gerektiren bir durum saptanamadığı için doktorlar tarafından psikiyatri servisine yönlendiriliyorlar.

Dismorfofobik tanısı konulan bireyler mutlaka psikolojik destek almalılar. Destek almadıkları takdirde işten istifa etme, okulu bırakma, evi terk etme ve hatta intihara teşebbüs gibi  yaşamlarını derinden etkileyecek kararlar alabilirler.

 

 

Yorum Yap