Mars’ta Su Bulunduğuna Dair Daha Fazla Kanıt

Mars’ta daha önce de defalarca su bulunduğuna dair çeşitli iddialar ortaya atıldı ancak ortaya çıkan kanıt niteliğinde veriler, olayı bambaşka bir boyuta taşıdı.

Mars yüzeyinde, 3.5 milyar yıl öncesinden beri var olan nehir yataklarının olduğuna dair bulgular öne çıktı. Mars’ta, Aelois Dorsa adı verilen bölgede, en yaygın nehir yataklarının bulunduğu bazı kanıtlar gün yüzüne çıkıyor.

“Topografik Dönüşüm” adı verilen bir işlemden geçen uydu görüntüleri, yatakların gözlemlenmesine olanak sağlıyor. Topografik açıdan alçak nehir kanallarını dolduran birikimler, gezegenin yüzeyinde sırt olarak var olacak şekilde ortaya çıkarıldı.

Yüksek çözünürlüklü görüntüler ve yörüngedeki uydular üzerindeki kameralardan topografik veriler kullanılarak, Jackson School of Geosciences’a mensup bilim insanları, göçebe sahil şeridi tarafından kontrol edilen sedimantasyon stillerini ve akarsu yatağı istiflerini tanımlıyorlar. Ayrıca bu sırtların bir alt kümesi ve nehir paleosu taşıma yönünü ölçmek için de bir yöntem geliştiriyorlar.

Bu ölçümler, incelenen nehir yataklarında açılı vadilerin olduğunu göstermektedir. Dünyada ise vadiler genellikle sırayla kesilir ve deniz seviyesinde doldurulurlar.

 

Bilim insanları, bölgedeki yükselen ve alçalan su seviyelerinin, paleo-vadilerin oluşumunu zorladığı sonucuna vardı. Çapraz kesme ilişkileri vadi ölçeğinde gözlemlenir; bu, her biri 50 metreyi aşan çok sayıda su seviyesi düşüş ve yükseliş bölümünü gösterir. Bu durum, Dünya üzerindeki östatik deniz seviyesi değişikliklerine benzer bir ölçektir.

Böyle büyük seviyede dalgalanmaların ve kıyı şeridi hareketlerinin bu nehir yatakları tarafından kaydedildiğine ilişkin sonuç, hidrolojik olaylardan beklenmeyecek şekilde, su akışındaki uzun vadeli istikrarı işaret etmektedir.

Kaynak

Yorum Yap