Müzik Dinlemek Bizi Nasıl Etkiler?

Müzik, beyin bağlantılarının güçlenmesini sağlar ve sağlığımız üzerinde birçok olumlu etkiye sahiptir. Bedenimiz üzerindeki olumlu etkileri bebeklik döneminde başlar. Beynimiz, doğumumuzdan itibaren çevresel faktörlerin etkisiyle değişime açıktır. Yapılan araştırmalar, müziğin de beynin bu “plastisitesi” üzerinde önemli etkileri olduğunu gösteriyor.

Bebeklere Müzik Dinletmek Dil Yeteneğini Artırabilir

Müziğin bebeklerin zihin performansı üzerindeki etkisini incelemek için yapılan bir çalışmada dokuz aylık bebeklere oyunları sırasında, bebekler için öğrenmesi zor olan vals müzikleri dinletilmiş. Sonrasında yapılan analizler, araştırma sırasında müzik dinleyen bebeklerde dil öğrenme için önemli bir yetenek olan müzik ve konuşmalardaki yapıları tanıma kabiliyetinin arttığını göstermiş. Müziğin bu bilişsel kabiliyetleri nasıl artırdığı bilinmese de çocukların eğitimindeki rolü bu ve benzeri çalışmalarla gösteriliyor.

Beyin Hasarlarında İyileştirici Etkisi Var

Müziğin beyin yapısı üzerindeki bu olumlu etkisi, değişime en müsait olduğumuz ilk yıllarımızla sınırlı değil. Müzik, yetişkinlerin beyninde de birçok olumlu etkiye sahip. Örneğin Almanya gibi bazı ülkelerde felç ve beyin travmaları gibi hastalıklarda tedavi sürecinin bir parçası olarak müzik terapisi uygulanıyor. Bilim insanları, yaralanmalardan dolayı beyinde kaybedilen bazı bağlantıları geri kazanmak için müziğin kullanılabileceğini düşünüyor. Müzik bir tedavi yöntemi olmasa da, iyileştirici etkileri olan bir araç olduğu kabul ediliyor.

İhmal Sendromu

Genellikle felç geçirmiş hastalarda görülen ve vücudun bir tarafındaki duyusal uyaranların farkında olunmamasına yol açan “ihmal sendromu” sendromu yaşayan hastalar üzerinde de müziğin etkisini tespit etmek için çalışmalar yapılmış. Hastalar ya sessiz ortamda tutulmuş ya da kulağımızın alabileceği tüm ses frekanslarını eşit şekilde bulunduran beyaz gürültü veya klasik müzik dinletilmiş. Sonuç olarak klasik müziğin görsel bir uyarana verilen dikkati artırmada en olumlu sonucu verdiği görülmüş. Beyaz gürültü dahi hiç sessizlikten daha olumlu sonuçlar alınmasına sebep olmuş.

Epilepsi

Yapılan diğer araştırmalar, müzik dinlemenin epilepsi hastalığı üzerinde de etkileri olabileceğini gösteriyor. Epilepsi hastalarının %70’inde “temporal lob epilepsisi” görülür. Bu epilepsideki nöbetler beynin temporal lobundan kaynaklanır. Müzik de beyinde bu bölgede, işitsel kortekste işlenir. Yapılan çalışmalar müziğin bireylerdeki beyin dalgalarını artırdığını gösteriyor. Epilepsi hastalarındaki beyin dalgaları özellikle temporal lobda epilepsi olmayanlara göre müzikle birlikte daha düzenli olma eğilimi gösteriyor. Bu farklılık, ileride epilepsi tedavilerine müziğin de dahil edilme potansiyeli olduğunu düşündürüyor.

Birbirinden farklı araştırmalar, müziğin hem ruh halini düzeltmede hem de bazı hastalıkların tedavi süreçlerinde birçok iyileştirici etki gösterme potansiyeli taşıdığını doğruluyor. Zevk alarak dinlediğimiz müzik, bizim için aynı zamanda birçok yarar sağlama potansiyeline sahip.

 

Kaynak

Yorum Yap