Müzik ve Matematik Arasında Bir İlişki Var mı?

Müzik ve matematik arasında bir ilişki olduğunu sıkça duymuş olsak da; ne müzik eğitiminin matematiksel yetenekleri etkilediğine, ne matematiksel yeteneklerin müzik kabiliyetini arttırdığına, ne de iki yeteneğin birlikte geliştiğine dair net bir kanıt bulunamamıştır. Ancak bir müzikal enstrüman çalmak için matematiksel açıdan önemli olan ölçü gibi kavramları bilmek gerektiği de yadsınamayacak bir gerçektir.

Yapılan bazı araştırmalar, müzikal enstrüman çalma kabiliyetiyle matematiksel başarı arasında bağlantı olduğunu göstermekle birlikte sonuçları tartışmalı olarak yorumlanmıştı. Örneğin, müzik eğitimi alan öğrencilerin almayanlara göre matematik notlarının daha yüksek olduğu gözlemlenmişti. Bu ilişki, yapılan tüm çalışmalarda gösterilememekle birlikte motivasyon ve sosyoekonomik durum gibi başka faktörlerle de açıklanabilmektedir. Örnek olarak bir ailenin ekonomik durumu iyiyse çocuğuna hem müzikal eğitim aldırıp hem de iyi okullara gönderir, ki bunlar her iki yeteneğin de paralel gelişmesine olanak sağlar. Bu nedenle matematiksel kabiliyetlerle müzikal eğitim arasında direkt bir gözlem yapabilmek için müzikal eğitimden önce ve sonra matematiksel yetenekte artış olup olmadığının gözlemlenebilmesi gerekir.

Bir ihtimal de müzik ve matematik dışındaki bilişsel yeteneklerin her iki durumun gelişmesine de katkı sağlamasıdır. Örneğin bir enstrüman çalmak için motor hareketlerini değişen müzik temposuna göre ayarlamak gerekir. Bu durumsa yönetim ve idare fonksiyonlarının gelişmiş olmasını gerektirir. Ancak biliyoruz ki yönetim ve idare gibi fonksiyonların gelişmiş olması akademik başarıyı da beraberinde getirmektedir. Yine de bu yeteneklerin bağlantılı olup olmadığıyla ilgili daha fazla çalışma yapmak gerekir.

Tabii ki bu kabiliyetlerin ilgisiz olması durumunda bile müziğin hayatımızda pek çok olumlu etkisi olduğu biliniyor. Bu nedenle hayatımızda her zaman müziğe yer olmalı…

 

Kaynak

Yorum Yap