Rüya Nedir?

Rüya, uyku halinde gördüğümüz görsel veya hissedilen imgelerdir. Rüyalarla ilgili ilk bilimsel açıklama Sigmund Freud tarafından yapılmıştır.

Freud, 1900’da yayımlanan makalesinde, anlamlı rüyaların beyin fonksiyonları ile ilişkili olduğundan bahsetmiştir. İnsanlar uyku halinde birden çok rüya görür ancak bunların birçoğunu hatırlamazlar. Uyku halinin bitmesi durumunda, ilk 5 dk içerisinde rüyanın yarısı, 10 dk içerisinde ise %90’ı unutulur.

Rüya, 2000’de Revonsuo tarafından “uyku sırasında yaşanan, hayali bir bilince dayalı deneyimler” olarak tanımlanmıştır. 1957’de Dement ve Kleitman tarafından, rüyanın uykunun REM (Rapid Eye Movement – Hızlı Göz Hareketi) döneminde görüldüğü keşfedilmiştir. Rüyaların %95’i bu dönemde görülmektedir. REM derin uyku fazıdır ve hızlı göz hareketini ifade eder. Süresi, bir gecelik uykuda 90 ile 120 dk arasında değişmektedir.

Neden rüya görürüz?

Neden rüya gördüğümüz konusuna da değinecek olursak akla Hobson ve McCarly tarafından 1977’de ileri sürülen aktivasyon-sentez hipotezi gelir. Bu hipoteze göre, rüyalar ön beynin beyin kökü tarafından uyku sırasında üretilen rastgele sinyallere verdiği tepkilerdir. Bu rastgele sinyaller, uyku sırasında beyin kökündeki faaliyetlerin sürmesinden kaynaklanır. Beyin bölgeleri arasındaki geçiş kapılarından sızan bu elektrokimyasal sinyaller, ön beyinde görüntü olarak algılanır.

Halk arasında uyku halinde bilincin kapalı olması konuşulurken aslında bilinç tamamen kapalı değildir. Tüm organların yaşam durumunu devam ettirmek üzere çalışmasının yanı sıra algısal fonksiyonlar minimuma iner ancak tamamen yok olmaz. Rüyalarımızın aslında birçoğu günlük yaşamdan etkilendiğimiz olayların etkisiyle oluşan görsellerdir. Bu durum da aslında bilinç durumunun tamamen kapanmadığının bir göstergesidir.

Rüyayla ilgili en çok merak edilen şeylerden bir tanesi, görme engeli olan insanların rüya görüp görmediğidir. Sonradan görme yetisini kaybeden insanlar, görsel imgeler içeren rüyalar görebilir ancak doğuştan görme engeli olan insanların rüyalarında görsel imgeler yoktur. Koku, ses, dokunma gibi duyuları hissederler.

Kaynak

Yorum Yap