Şizofreni Bir İnsanın Aynı Anda İki veya Daha Fazla Boyutta Yaşaması Olabilir Mi?

Buna göre aslında şizofreni bir hastalık değil; bir insanın “aynı anda iki boyutta” birden deneyim yaşamasından ortaya çıkabilir.

Sicim Kuramı denen fizik alanı, evrenimizin aslında algıladığımızdan çok daha fazla boyuta sahip olduğuna dayanan bir fizik dalıdır. Hatta, bizim evrenimiz gibi sonsuz sayıda paralel evrenler olduğu fikri de yine fiziğin bu alanlarında kullanılan karmaşık ve soyut matematiğin sonuçlarından birisidir. Hal böyle olunca, zihnimizin en garip durumlarından birisi olan “kişilik bölünmesi” anlamındaki şizofreni için de böyle bir düşünce oluşması kaçınılmaz.

Bu durumu yaşayan kişilerin hepsinde olmasa da belli bir bölümü bu nedenle boyutlar arası algılamalarını kontrol edememe nedeni ile iki veya daha fazla bilinç boyutları arasında gitgeller yaşıyorlar. Bilinç yeteri kadar farkındalığa ulaştığında ve boyutları birbirinden ayrıştırmayı öğrendiğinde, şizofreninin ilk evrelerinde ise o kişi;  yüksek bilinç farkındalığına ulaşır.  Ancak ayırt edemediğinde bilinç kargaşası yaşayarak neler olduğunu anlamaya çalışma eylemi şizofren gibi tanılar konulmasına neden olur. Aslında ben şizofren’inin yoğun boyutlar arası gitgeller ve karmaşa olarak görüyorum. Bu tıpkı özel güçlerini kontrol edemeyip sürekli özel güçlerinin kontrolünü kaybederek bir güçten diğer güce atlaması gibidir.

Bu teoriyi bir an doğru kabul edersek, şizofreni hastalarının diğer boyut veya boyutardan çıkıp sadece kendi boyutlarında yaşamaları sağlanması gerek. Yani tedavi, aslında hastayı “evrenlerden sadece birini” algılar hale getirmek.

Fikir ilginç, fakat elimizde bu konuda hiç bir deneysel veya gözlemsel kanıt olmadığını da belirtelim. Fakat bilim tarihindeki en ilginç buluşların, en uçuk fikirlerden çıktığını da akılda tutmakta fayda var!

Yorum Yap