Yaratıcılık Genetik Mi?

Helsinki Üniversitesi’nde Jaana Oikkonen ve ekibinin yaptığı araştırmaya göre, beste yapma kabiliyetinin %30’unun kalıtsal olduğu ortaya çıktı.

Ancak ailesinde müzisyen olmayanlar da üzülmemeli çünkü beste yapma kabiliyeti %70 oranında  kişinin kendi elinde.

  • Çalışmanın getirdiği en önemli sonuçlardan biri bu yetenekle ilgili genlerin hangileri olabileceğinin saptanmış olması. 300 kişi üzerinde yapılan bu çalışmaya göre, beste yapmakla ilgili olduğu düşünülen kromozom 4 ve SNCA geninin sadece yaratıcılıkla ilgili olan kromozomlarla eşleşmediği, aynı zamanda beyinde zihin sağlığıyla ilgili olduğu düşünülen  bölgelerle de eşleştiği sonucuna varıldı. Bu da yıllardır süregelen yaratıcılık ve psikolojik durumlar arasındaki bağlantıya yeni bir kanıt getirmiş oldu.

  • Araştırmanın bir diğer bulgusu ise müzik kompozisyonuyla beyincikte bulunan serebellar uzun süreli depresyon (LTP) denilen moleküler bir yolun ilişkili olması. İsminde depresyon olduğuna aldanmamak gerekiyor, çünkü bu durum ritm hafızası ve öğrenmeyle ilgili.

Yapılan her çalışmayla beyni anlamaya biraz daha yaklaşıyoruz. Bu çalışmanın da yaratıcılıkla ilgili yeni biyolojik araştırmalara vesile olacağı düşünülüyor.

Kaynak

Yorum Yap