Yaşam Koçu mu, Psikolog mu?

Herhangi bir konuda yardım arıyorsunuz; ancak yaşam koçuna mı yoksa psikoloğa mı gitmeniz gerekiyor bilmiyorsunuz. İşte bu yazıda kısaca hangi durumlarda yaşam koçu, hangi durumlarda psikolog tercihi daha doğrudur, bunu anlatmaya çalışacağım. Daha doğru ve nitelikli tercihler yapılmasını sağlamak için hazırladığım bu yazıda ilk olarak bu meslek gruplarının ne olduğuna dair yalın tanımlarla başlayalım.

Psikolog, insanların davranışsal ve zihinsel süreçlerini çalışan, değerlendiren ve yorumlayan kişidir. Psikolog olmak için kişinin yaşadığı ülkede geçerli seviyede, genelde yüksek lisans veya doktora seviyesinde ilgili alanda üniversite eğitimi almış olması gerekir. Yani bu tanımdan yola çıkarak şunu çok net olarak söyleyebiliriz: Psikolog bu işin “bilimini” okumuştur. İşin bilimini okumuş olmak her psikoloğu mesleğinde otomatik olarak iyi yapmaz. Ancak en önemli nokta, bilimsel olarak temel formasyon almış kişinin büyük yanlışları göreceğini ve bunlardan kaçınacağını söyleyebiliriz.

Yaşam koçu, kişilerin hedeflerini ortaya çıkarmalarını sağlayan ve sonra bu hedeflere ulaşma yolculuğunda onlara destek olan kişidir. ICF gibi federasyonlar tarafından verilen sertifikalarla resmileşir. Bu tanım itibariyle çok net olarak yaşam koçu “problem çözmeye” çalışmaz, diyebiliriz. Koçluğun odağı, kişinin psikolojik ya da başka nitelikli problemlerini (iş hayatı, sağlık vb.) çözmek değildir. Koçluk, kişinin A noktasından B noktasına gitmesi için bir destek mekanizmasıdır.

Koçluk, işin uzmanı yeterince bilgili ve donanımlı olduğunda kötü ya da zararlı değildir. Koçluk gibi meslek grupları, temellerini ve güçlerini insan davranışına dayanan bilimlerden alır ve dar bir alanda, önceden etkinliği kanıtlanmış müdahalelerle işler. Koç soru sorar ve düşündürür. Kendi doğru ve yanlışlarını işe karıştırmaz.

Zaman zaman kişiler, yaşamlarının farklı evrelerinden koçluk desteğinden faydalanabilir. Bunu daha yüksek bir motivasyon seviyesine ulaşmak, daha stratejik düşünmek veya gelecek hedeflerini daha iyi organize ederek kendi hayatları üzerindeki etkilerini artırmak için isteyebilirler.

Psikolojik danışmanlık ve psikologlar

Bir psikoloğun ondan psikolojik danışmanlık ya da terapi hizmeti alan bir kişiye yaklaşımında yaşam koçlarına göre stratejik düşünme ve bilimsel çıkarım yapma alanı çok daha geniştir. Psikolog; yorumlama, analiz ve üst düzeyde sentez yapar.  Donanımına ve bilimsel literatüre dayanarak doğru yaklaşımı belirler. Bu yaklaşım stratejik bir müdahale ya da taktiksel bir soru sormak olarak meyve verebilir.

Psikolog, yaşam koçundan farklı olarak ondan danışmanlık alan kişiye ilişkin çok daha yüksek çözünürlüklü bir zihin ve ruh dünyası görür. Hangi duygunun, hangi travmaların, hangi endişelerin, hangi korkuların ve hangi motivasyonların nasıl davranışlara dönüştüğünü daha iyi ve daha derin yorumlayabilir. Bu yorumlamalarına dayanarak hem “problem çözme” topuna girebilir hem de kişinin kendi kendine bağlantı kuramadığı konular arasında yeni bağlantılar keşfederek farkındalığını artırabilir.

Alet çantası ve alet deposu…

Yaşam koçunu alet çantasında çivi, çekiç, tornavida ve kerpeten gibi basit bir kaç alet taşıyan ve bunlarla sınırlı; ama yeri geldiğinde faydalı yönlendirmelerde bulunan kişiye benzetebiliriz. Binadaki bazı tadilatları yapabilir ve varlığı fayda sağlayabilir.

Psikoloğu ise darbeli matkaptan başlayan ve vinç, kepçe, buldozer gibi daha etkili aletlere kadar uzanan alet deposuna sahip biri olarak düşünebiliriz. Hem etkisi hem de bu yüzden sorumluluğu daha yüksektir.

İşini iyi yapan koçların kişilerin hayatındaki pozitif etkisi yüksek olabilir. Ancak bu etki genelde kişinin karakterine, travmalarına, endişelerine, davranışlarına, hayata dair düşüncelerine değil de daha ziyade somut hedeflerine ulaşma noktasındadır. İyi bir koç, A’dan B pozisyonuna terfi noktasında çok faydalı olabilir; ancak kişinin neden mevcut işini yapmaktan zevk almadığını keşfetmede sınırlı kalabilir. Psikologlar ise danışanın karakteri üzerine kurulu temeller ve sütunlarla yakından bağlantılı konulara değinebilir.

Şu ana kadar bahsettiklerimize dayanarak, eğer somut hedefler koymak ve bu hedeflere ulaşmak için hem tasarımsal hem de motivasyonel destek almak istiyorsanız aradığınız şey koçluk olabilir. Ancak daha sağlıklı bir ruh haline sahip olmak istiyorsanız ya da yaşadığınız bir problem varsa ve bunu çözmek istiyorsanız bunun yolu da psikoterapi ve psikologlardan geçebilir.

 

Yorum Yap