Yayın İlkeleri

22 Şubat 2016 tarihinde eklendi.

[n]Beyin Genel Yayın İlkeleri

 1. Farklılıkların bir ötekileştirme aracı olarak kullanılmasına olanak sağlayan bilimsel bakış ve terminolojinin kullanımını reddederek farklılıkları ayrı bütünlük hali olarak gören bir anlayışıyla yayın yapmak.
 2. Okuyucuda ayrımcılıktan beslenen bir eğlence anlayışı yerine kaliteli ve kapsayıcı bir eğlence anlayışı oluşturacak nitelikte yayın yapmak.
 3. Her türlü dini/milli bayramlara ve herhangi bir siyasi eğilime mesafeli durmak ancak bunu bilimsel çerçevede ele alma hakkını saklı tutmak.
 4. Editör ve redaktör, yazarlar ideoloji veya taraf bildirdiğinde buna müdahale edip yazıyı evrensel ve tarafsız hale getirme hakkına sahiptir.
 5. Yayınlarda hiç kimseyi ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, bedensel özrü, sosyal düzeyi ve dini inançları nedeniyle kınamamak, aşağılamamak.
 6. Yayında yer alacak yazılarda hiçbir koşulda cinsiyetçi bir dil kullanmamak.
 7. Evrensel insan hakları ilkelerini benimseyerek düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını sarsıcı ya da incitici yayın yapmamak.
 8. Kamusal bir görev olan yayıncılığı, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet etmemek.
 9. Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer vermemek.
 10. Kişilerin özel yaşamını, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu yapmamak.
 11. Soruşturulması yayıncılık olanakları içinde bulunan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olmaksızın yayımlamamak,
 12. Saklı kalması kaydıyla verilen bilgileri, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayımlamamak.
 13. Derleme makaleler hakkındaki şu yazının ilk sayfasında da göreceğimiz gibi derleme makaleler ele alınış açısından özgün ve yazarına ait kabul edilir.
  http://www.journalagent.com/kuhead/pdfs/KUHEAD_3_1_2_4.pdf
 14. Başka dilden çevirisi yapılmış makaleler için özgün değil veya yazara ait değil denilebilir. Bu durumda da hem yazarın hem de çevirmenin adı ayrı ayrı verilmelidir.
 15. Bir basın organının dağıtım süreci tamamlanmadan o basın organının özel çabalarla gerçekleştirdiği ürünü, bir başka basın organı tarafından kendi ürünüymüş gibi kamuoyuna sunmamak, ajanslardan alınan özel ürünlerin kaynağının belirtilmesine özen göstermek.
 16. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimseyi “suçlu” ilan etmemek.
 17. Yasaların suç saydığı eylemleri, gerçek olduğuna inandırıcı makul nedenler bulunmadıkça kimseye atfetmemek.
 18. Yazar, haber kaynaklarının (kişi) gizliliğini korumalıdır. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal ekonomik vb. nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır.
 19. Yayıncı görevini, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan sakınmak.
 20. Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınmak.
 21. İlan ve reklam niteliğindeki yayınların bu nitelikleri, tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilmelidir.
 22. Yayın tarihi için konulan zaman kaydına saygı göstermek.
 23. Yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duymak.