Ebeveynler Çocuklarını Suçlu Psikopatlara Dönüştürüyor

Yapılan bir araştırmada elde edilen bulgulara göre ebeveynlerin tutum ve davranışlarındaki aşırılık, çocukların ileriki yaşamlarında suçlu psikopatlara dönüşmesine sebep olabiliyor.

Suçlularla yapılan görüşmelerde birçoğunun öyküsünde ebeveyn ihmali ya da otoriter ebeveynlerin sıkı kontrolü bulunuyor. Tüm suçlu psikopatların çocukluklarında fiziksel ve psikolojik kötü muameleye maruz kaldıkları görülüyor.

Elbette ebeveynleri her şeyden sorumlu tutamayız. Sonuçta kötü koşullarda yetişmiş bazı çocuklar suçlu psikopatlara dönüşmüyor; ancak araştırma bulguları da yok sayılamayacak ölçüde kuvvetli.

Makalenin başyazarı Dr. Aina Gullhaugen yaptığı açıklamada: “İstisnasız bu insanlar, onlara bakan kişilerin yanında zarar gördüler. Açıklamaların çoğu açıkça şunu gösteriyor ki; onların gaddarlıkları, bu zarar üzerinde uygunsuz ve kötü bir şekilde düşünme teşebbüsüydü.” diye belirtiyor.

Suçlu psikopatlar ne tür ebeveynlere sahip?

Dr. Gullhaugen, suçlu psikopatların tipik olarak sahip oldukları ebeveyn türlerini açıklarken ebeveyn bakımının, hiçbir ebeveyn sorumluluğunu yerine getirmemekten başlayan ve bakım eksikliğinden tamamen takıntılı ebeveyne kadar olan bir skaladan oluştuğu düşünüldüğünde, ebeveynlerin çoğunun bu ölçeğin ortasında konumlandığını söylüyor.

Umursamazlıktan tamamen kontrolcülüğe kadar uzanan skalada, çoğunun skalanın ortasında konumlanan ebeveynlere sahip olduğunu ama durumun psikopatlar için farklı olduğunu da ekliyor.

Çalıştığı psikopatların yarısından fazlasının, bu skalaların her ikisinde de olabilecek bir ebeveynlik tarzına maruz kaldıklarını söylüyor. Bu kişiler, ya kimsenin umursamadığı ya da çocuğun tam kontrol altına alındığı ve itaatkâr olması gereken bir durumda ya da çocuğun ihmal edildiği bir ortamda yaşamış.

Dr. Gullhaugen ayrıca: “Psikopatın sert maskesini neyin yarattığını tam olarak söylemek zor. Ancak başkalarının benden önce söylediği gibi: Kişilik bozukluğunu on sekizinci yaş günü hediyesi olarak edinmiyorsunuz.

Çocuk ve ergen psikiyatrisindeki çalışmalarım boyunca bu tür özelliklere sahip çocukların ve gençlerin yaşadıklarını ve bu deneyimlerin onlar için neye benzediğini gördüm. Elbette, tüm pervasız davranışlar kötü koşullarda yetiştirilmiş olmakla açıklanamaz ama biz de her şeyi kalıtım yoluyla almıyoruz. Asıl mesele bu. ” diye belirtiyor.

 

Kaynak

Yorum Yap