Yeni Araştırma; Tatil Dönemleri Aşkı Tetikliyor mu?

Yeni bir araştırma, tatillerin insanlardaki ‘sevecen havayı’ ortaya çıkarma eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor.

Instituto Gulbenkian de Ciencia (IGC, Portekiz) ve Indiana Üniversitesi (IU, ABD) bilim adamları, tatil günleri ve bayram gibi dönemlerde belirli bir ruh halinin olduğunu ve bu “sevecen havanın” insanın duygusal davranışlarını etkileyebileceğini gösterdi. Joana Goncalves-Sa ve Luis Rocha liderliğindeki araştırma ekibi, Twitter ve Google Trends’in dünya çapındaki verilerini kullanarak, insanın üreme döngülerini yönlendiren bir kültür keşfetti. Bu çalışma, Scientific Reports’ta yayımlandı.

Kuzey yarımkürede yer alan batılı ülkelerde, Eylül ayında kaydedilen doğum sayısı, yılın diğer aylarından çoktur. Bu, Aralık ayında daha fazla birliktelik olduğu ve insan üremesinin döngüsel bir model sergilediği anlamına gelir. Şimdiye kadar bu kavramların kışın daha kısa günlerine ve düşük sıcaklıklara bağlı biyolojik bir adaptasyona bağlı olduğu düşünülüyordu, çünkü kuzey ülkelerinde kış gündönümü Aralık ayında gerçekleşiyor.

Kuzey yarımkürede ve batılı ülkelerde doğru doğum kayıtları bulmak nispeten kolay, ancak diğer kültürler için bu durum aynı olanak ölçüsünde değil. Bu durum, bu analizi belirli bir bölge ve kültür anlamında kısıtlıyor. Bununla birlikte herkes, bölge veya kültüre bakılmaksızın internetten faydalanıyor. IGC araştırmacısı Joana Goncalves-Sa; “İnternet, bu fenomen araştırma için yararlı veriler sağlayabilir” diye açıklıyor.

Araştırma ekibi, hem kuzey hem de güney yarımküreden, farklı ülkeler ve farklı kültürlerden insanların, yıl boyunca değişim gösteren ruh hallerini izlemek için hazırlandı. Ekip, konuyla ilgili Twitter’da yapılan gözlemlerde, kış aylarında ve tatil dönemlerinde insanların bu “sevecen hava” etkisi altında paylaşımlar yaptığını keşfettiler. Dahası, bu döngüsel modellerin aynı kültürel gelenekleri paylaşan ülkeler arasında bire bir benzerlik taşıdığı görüldü. Avustralya, Brezilya gibi ülkeler, Portekiz, Almanya gibi ülkelerle benzerlik taşıyordu. Öte yandan, Türkiye ve Mısır gibi ülkelerle benzerlikler görülmedi.

Luis Rocha; “Dünya çapındaki bu araştırmada duygusal yükselişlerin belirli tatil dönemleri ve bayramlarla ilişkili olduğunu gördük. Çünkü bu süreçlerden dokuz ay sonraki dönemlerde doğum oranları zirve yapıyor. Bu kutlama dönemleri hem kuzey hem de güney yarımkürede aynı tarihlerde olduğundan, bu ruh halinin coğrafya ile değil, kültürel geleneklerle bağlantılı olduğu fikrine ulaşıyoruz” dedi.

Hıristiyan ülkelerde bu “aşk hali” Noel döneminde yükseliş gösterirken, Müslüman ülkelerde de aynı şekilde dini bayram dönemlerinde grafik artış gösteriyor.

Kaynak

Yorum Yap